El nostre mètode de treball

El nostre mètode de treball es centra en la persona, es valoren les seves preferències i la promoció del seu benestar, el nostre model es basa en els anys d’experiència, l’empatia i l’escolta activa de les persones que necessiten els nostres serveis.

La Magnòlia té com a objectiu atendre a cada persona de forma individualitzada mitjançant els recursos materials i professionals dels que disposa.

Les necessitats de les persones van canviant al llarg de l’evolució de les demències i de forma paral.lela les activitats i recursos del centre de dia constantment s’adapten a les noves necessitats de cada persona.

El nostre centre fa una valoració integral de la persona i dels seu entorn i promou en tot moment la seva autonomia i vetlla pel manteniment de la seva dignitat.

Història de vida

Demanem a les famílies la col·laboració en la elaboració d’un guió de preguntes que ens serveixen per conèixer les preferències d’una persona, la seva vida, anticipar possibles conflictes davant d’alguns temes i prevenir reaccions no desitjades.

Escolta activa

Quan una persona comença a assistir al centre i durant el temps que aquesta persona hi assisteix ha de sentir-se escoltada, compresa i no jutjada en cap moment. Els nostres professionals coneixen els principis d’una bona comunicació utilitzant i interpretant el llenguatge verbal i no verbal.

Empatia

La capacitat de posar-nos al lloc de la persona que pot estar desorientada i trasbalsada ofereix un bon mètode de contenció quan apareixen trastorns de conducta i resulta més fàcil reconduir a la persona cap a un estat de major benestar o menys angoixa.

Comunicació amb la familia

Des del coneixement i no el judici, és important conèixer les dinàmiques i rols que hi ha en determinades famílies per poder oferir un millor assessorament i recolzament en la cura de la persona. Aquesta informació és bàsica per abordar millor el treball amb la persona amb deteriorament cognitiu.

Treball interdisciplinari

Tots els professionals que tenen cura de la persona han de conèixer el dia a dia de la persona i ha d’haver una comunicació fluïda entre els professionals.

Magnòlia, cada persona és única i treballem de manera específica les seves necessitats. Vols més informació sobre el nostre mètode de treball?

Pregunta’ns