Especialistes

La missió de l’equip professional del Centre de dia La Magnòlia és treballar amb i per les persones afectades per malalties neurodegeneratives. A partir d’un tractament psicoestimulatiu adaptat a les necessitats personals, i amb la finalitat de donar suport terapèutic tan als usuaris com a les seves famílies, aconseguint millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida, i la del seu entorn.

Adaptació individual

L’atenció s’adaptada a les característiques de cada cas i ens centrem en donar resposta a l’afectació cognitiva, a les alteracions de conducta i a les necessitats emocionals aconseguint mantenir les seves rutines i quotidianitat. Ens centrem en la persona: cada individu és diferent, amb unes necessitats concretes que es van modificant a mesura que avança en el seu procés de la malaltia.

Treball únic i diferent

La nostra metodologia de treball está centrada al voltant de la persona. Així, recollim el major nombre d’informació de cada individu que ve al centre. En aquest punt demanen la col·laboració de la família per inciar-ho però sobretot observem la resposta davant cada activitat proposada, i millorem les seves rutines. Tots els professionals centrem la nostra atenció en la persona.

Principals trets de la nostra identitat

Al Centre de dia La Magnòlia situat al barri de Sarrià-Sant Gervasi, treballem per donar una atenció global i de qualitat a totes aquelles persones diagnosticades de demència o altres malalties degeneratives del sistema nerviós (Deteriorament cognitiu lleu,Parkinson, malaltia d’Alzheimer, altres tipus de demències) i donar suport i orientació a les seves famílies.

Els nostres professionals tenen formació específica en l’àmbit de les demències i treballen en equip per tal de donar un tractament eficaç i d’alta qualitat.

Al Centre de dia La Magnòlia situat al barri de Sarrià-Sant Gervasi, treballem per donar una atenció global i de qualitat a totes aquelles persones diagnosticades de demència o altres malalties degeneratives del sistema nerviós (Deteriorament cognitiu lleu,Parkinson, malaltia d’Alzheimer, altres tipus de demències) i donar suport i orientació a les seves famílies.

Els nostres professionals tenen formació específica en l’àmbit de les demències i treballen en equip per tal de donar un tractament eficaç i d’alta qualitat.

El Centre de dia ofereix 30 places privades i 20 col·laboradores amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

El Centre de dia La Magnòlia ofereix atenció i tractament aplicant teràpies no farmacològiques que complementen els tractaments farmacològics. Aquestes teràpies tenen 2 objectius principalment:

  1. Millorar i/o mantenir les capacitats preservades en les persones que tenen trastorns de memòria. Les teràpies s’adapten a les necessitats, afinitats i capacitats de cada persona.
  1. Generar benestar. Les activitats s’ofereixen amb una freqüència i a uns espaïs que afavoreixen l’adquisició d’unes rutines. Amb els trastorns de memòria és habitual la desorientació i la incertesa que aquesta genera en moltes ocassions provaca trastorns de conducta, és per això que les rutines són tan útils pel tractament de les demències donat que redueix l’ansietat de la persona i facil·lita les relacions amb d’altres persones.

La nostra metodologia de treball és recollir el major nombre d’informació de cada persona que ve la centre per part de la família i sobretot observar la resposta davant cada activitat proposada, tots els professionals centrem la nostra atenció en la persona. El tipus de treball que es realitza en cada persona és específic i diferenciat.

L’equip del Centre de Dia La Magnòlia som els professionals de l’anterior Centre ISPA. Som  un equip de treball cohesionat i motivat.

L’equip d’auxiliars tenen formació específica en aquest àmbit: Títol de formació professional, acreditació de competències i certificats de professionalitat.

Les professionals especialistes (psicòlogues), realitzem la tasca atenció directe a l’usuari, fet que dóna qualitat al servei.

Hem estat un centre de pràctiques de referència en diferents universitats com:

– la UAB (Universitat autònoma),

– la URL (Universitat Ramon Llull),

– la UOC (Universitat oberta de Catalunya)

– la UAO (Universitat Abat Oliva)

– així com d’Instituts com el Can Vilumara d’Hospitalet de Llobregat.

Amb les tres últimes entitats hem renovat ja la col·laboració un cop hem fet la reobertura.

Altres punts de la nostra identitat

Sinèrgies i col·laboracions amb diferents entitats del sector d’atenció a les persones. Aquestes sinèrgies reverteixen positivament en una atenció i assessorament a les famílies.

Hem col·laborat amb la Fundació Pascual Maragall en estudis i projectes que estan realitzant.

El centre de dia participa en el projecte RADARS del barri. Projecte que té com a objectiu identificar a les persones grans que tenen problemes de solitut.

El centre disposa d’ alumnes de pràctiques del Grau de Psicologia, de Tècnic de Grau mig d’Atenció a persones amb dependència, aquesta bassant formativa ens permet poder realitzar activitats de caire més individual amb els usuaris o pacients del centre.

CENTRE COL·LABORADOR

 

També col·laborem amb altres entitats