Aquestes són els dubtes habituals que acostumen a plantejar-nos els familiars.

Si necessites que et contestem a alguna altra qüestió pots trucar-nos per telèfon o omplir el formulari inferior.

Els centres de dia els podem classificar en dos grans grups, assistencials, que ofereixen acolliment i una atenció més assistencial a persones grans i terapèutics on s’ofereix una atenció més específica ( activitats adaptades a les necessitats de cada persona) a persones grans amb deteriorament cognitiu associat a l’edat o produït per alguna demència.

Els centres de dia específics pel deteriorament cognitiu, centres de dia terapèutics, ofereixen un cojunt d’activitats personalitzades segons les necessitats i preferències de cada persona. Les activitats que s’ofereixen permeten treballar la memòria, l’atenció ,etc. Les activitats es fan en grup i permeten fomentar les relacions socials

Hi ha 4 tipus de centre, privats, públics, concertats i col·laboradors. El nostre centre és col·laborador.

Els centres col·laboradors són centres privats que tenen un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Les places col·laboradores les ocupen les persones que han sol·licitat la Llei de Dependència als Serveis Socials.

Segons el Grau de Dependència, Serveis Socials valorant la situació de cada persona ofereix diferents recursos, un d’ells és el Centre de dia.

Habitualment quan una persona gran ha d’anar a un centre de dia per deteriorament cognitiu és recomenable dissenyar una rutina diària. La rutina facil·lita el record, millora l’autonomia i augmenta l’autoestima. Alhora els centres de dia ofereixen un respir als familiars o cuidadors principals garantint en la majoria de casos la cura al domicili de forma més perllongada.

La família és un dels pilars principals pels malalts d’Alzheimer o qualsevol demència. La família ofereix l’afecte i comprensió que aquestes persones necessiten. És necessari també, establir unes rutines i un tractament especialitzat. El tractament farmacològic que pauta el metge es pot complementar amb l’assistència a activitats de tipus estimulatiu al centre de dia. Segons sigui la fase de la malaltia i les necessitats de la família es fa un abordatge específic per a cada cas.

Les persones que acudeixen al centre de dia són persones grans amb problemes de memòria i els centres de dia ofereixen un espai d’activitats i convivència que els possibilita una millor qualitat de vida.

L’abordatge del tractament d’una persona amb demència des de La Magnòlia es realitza sempre conjuntament amb la família. La Magnòlia ofereix un servei d’assessorament i recolzament a les famílies i diàriament l’equip professional del centre acompanya en el procés terapèutic de la persona.

Cada dia hi ha una comunicació personal directa de la família amb els professionals del centre informant de l’estada del seu familiar al cuidador principal i recolzant per millorar o mantenir l’estat de l’usuari del servei.

El gran problema de les demències en moltes ocasions són les dificultats que presenten les persones per comunicar-se, inicialment per expresar-se i posteriorment per entendre el que els altres diuen. La família i els professionals hem d’utilitzar un llenguatge senzill, amb frases curtes i observant molt al nostre familiar i podrem anticipar primeres necessitas com anar al WC, tenir gana, etc. En qualsevol de les situacions empatitzar, és a dir, posar-se en el lloc del nostre familiar i mantenir una postura i to relaxant facil·lita la comuniació.

També és molt important que el missatge que donem coincideixi amb el to i el llenguatge no verbal, hem de recordar que en fases moderades o avançades el missatge gestual o postural adquireix una gran rellevància com en les fases primerenques del desenvolupament infantils.

Cada tipus de demència es caracteritza per una simptomatologia inicial i una evolució, però cada persona pot presentar diferències en quan a l’afectació i evolució dels simptomes. Per exemple, la majoria de persones pensen que l’Alzheimer inicialment està relacionat amb la pèrdua de memòria, però en algunes persones el primer símptoma és la dificultat en el llenguatge.

La fase en la que està cada persona de la demència també ajuda a plantejar un tractament, però el més important és oferir una atenció centrada en la persona i adequar el tractament a les necessitats. És per això que l’objectiu del centre de dia La Magnòlia es tractar les persones més que les malalties, entenen que cada persona és única.

Si encara tens algun dubte, omple el següent formulari i pregunta’ns el que necesitis

3 + 4 = ?