La Magnòlia vol ajudar a les famílies de les persones que tenen un familiar amb deteriorament cognitiu o demència.

L’actuació es pot centrar en serveis de tipus ambulatori o de centre de dia (més perllongats).

Informació i asserorament professional

La Magnòlia ofereix serveis de centre de dia i ambulatoris.
Segons les necessitats que la família planteja envers la persona afectada de deteriorament cognitiu, la dinàmica i logística familiar, informem dels recursos terapèutics que poden afavorir una millor qualitat de vida i de l’entorn.

Les demències no tenen cura actualment, però la informació i formació a la família poden ser elements vitals per una millora en la qualitat de vida de la persona amb demència i del seu entorn familiar, és per això que des de la Magnòlia creiem que l’atenció a la família és tan important i incideix de forma directa en la persona amb demència.

Els serveis orientats a les famílies que es fan des del Centre de dia també volen donar suport i ajuda a les famílies de les persones que tenen un familiar amb deteriorament cognitiu o demència i que no són usuaris del centre de dia. Amb atenció individual o en grup facilitem estratègies i coneixements dirigits als cuidadors de les persones amb demència o seqüeles de lesions cerebrals (ictus, etc.).

Acompanyament permanent als familiars

Des del centre de dia La Magnòlia el treball d’atenció directa que oferim les especialistes del centre amb els nostres usuaris i usuàries,  ofereix una informació diària molt valuosa pels familiars i facilitem estratègies per millorar la qualitat de vida de les persones  i també al seu entorn familiar o domicili.

La Magnolia Centre de Dia Barcelona

Sol·licita un cita amb el nostre equip