L’Art-teràpia integra les diverses expressions artístiques com les arts plàstiques, la música, la literatura, la poesia, el teatre, el moviment, etc, per fer un abordatge terapèutic, totes aquestes disciplines són eines per expressar emocions i treballar amb les capacitats que encara mantenen les persones amb demència.

L’ activitat facilita un intercanvi de valors i coneixements que incideixen en una millor percepció de les seves capacitats i això genera una major autoestima.

El treball a les sessions setmanals d’art-teràpia pretenen donar importància al moment ( “aquí i ara”), el grup i els records que genera el moment creatiu.