Tel. 93 127 58 13 info@centredediabcn.org
068 ZOOMUMww

Com planificar les activitats del dia a dia

Les activitats agradables i estructurades ajuden a les persones amb la malaltia d¡Alzheimer a estar menys agitades i de més bon humor. Aquesta planificació serà més necessària a mesura que avança la malaltia. La persona amb Alzheimer necessita  que algú planifiqui, organitzi, i adeqüi al seu procés evolutiu les activitats que haurà de dur a terme durant el dia. I la persona encarregada d’això ha de tenir en compte sempre els seus gustos, el que li desagrada, les capacitats que encara conserva i les aficcions i els interessos que la motivaven abans de tenir la malaltia, ja que es tracta d’activitats que en realitat li proporcionem per millorar el seu benestar. El més important és el sentiment de satisfacció i realització personal que li proporcionen.

Les activitats que realitzem al llarg del dia estructuren el temps i donen sentit al dia a dia, a més de potenciar les habilitats i capacitats que la persona té i conserva.

En les pesones amb la malaltia d’Alzheimer, mantener-se actives les ajuda a disminuir els comportaments no desitjats.

Quan parlem d’activitats ens referim a les activitats diàries com són la cura personal, l’alimentació i les tasques domèstiques.

També podem parlar de les activitats més personalitzades y pròpies de cada persona com són les activitats físiques, socials, intel.lectuals, espirituals, creatives i d’oci.

Per planificar aquestes activitats s’han de tenir en compte una sèrie de factors:

Referents a la persona:

 • Habilitats i capacitats que conserva
 • Les coses que la fan gaudir o la irriten
 • Els moments idonis per durles a terme
 • Els problems físics que pugui tenir per dur-les a terme

Referents a l’activitat:

 • Que sigui susceptible de convertir-se en una rutina diària
 • Que reforci les habilitats i capacitats que encara conserva
 • Que faci sentir a la persona útil i valorada
 • Que sigui adeqüada al seu procés evolutiu
 • Que l’ajudi a conservar certa relació amb el seu passat
 • Que sigui més repetitiva a mida que la malaltia avança

Referents a l’entorn:

 • Planificar activitats segures
 • Proporcionar-li elements que l’ajudin a recordar
 • Evitar els objectes que la espantin o la confonguin
 • Eliminar els materials, objectes i productes perillosos

Referents a la relació:

 • Ensenyar-la i guiar-la pas a pas
 • No forçar-la, ser flexible per anar introduïnt canvis
 • Equilibrar activitat i descans
 • Marcar-li tasques senzilles
 • Donar a cada tasca un objectiu
 • Definir-li una sola tasca cada vegada
 • No demanar-li més del que pugui fer
 • Potenciar les activitats que li permetin expresar-se
 • Reconvertir determinats comportaments en activitats ( si pica de peus, posar-li música, si s’ajup al terra a recollir la brossa donar-li una escombra…)

És molt important:

 • Trobar activitats que donin satisfacció a la persona i proporcionin un sentit i un contingut a la seva activitat diària
 • Analitzar les activitats i experiències que han funcionat i les que no, i per quins motius
 • Establir un horari que permeti ordenar de manera sistemática totes les activitats de la persona, deixant un cert marge de flexibilitat per a les activitats espontànies
 • Canviar d’activitat i proposar-li un descans si es mostra avorrida, distreta o irritable
 • Involucrar en la seva activitat la familia i les amistats

Activitats a planificar al llarg del dia, un exemple ( tenint en compte el que hem comentat abans, capacitats preservades, gustos i aficcions):

Al matí

 • Anar al WC, dutxar-se, rentar-se les dents, vestir-se
 • Preparar i prendre l’esmorzar
 • Mirar el calendari, llegir el diari, comentar les notícies
 • Anar a passejar o fer una mica de gimnàs
 • Descansar
 • Jugar a algún joc o fer alguna activitat manual

 

Al migdia

 • Preparar el dinar
 • Dinar
 • Recollir la taula, rentar, assecar els plats
 • Descansar, migdiada

A la tarda

 • Mirar la TV, escoltar música
 • Sortir a passejar
 • Llegir una estona o jugar a algun joc

Al vespre

 • Preparar el sopar
 • Sopar
 • Recollir la taula, rentar, assecar els plats
 • Mirar la TV, fer un massatge
 • Rentar-se les dents
 • Preparar-se per anar al llit

La planificació de cadascuna d’aquestes activitats dependrà del factors que hem esmentat anteriorment i també cal ser flexibles i adapat-nos a cada moment.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *