Tel. 93 127 58 13 info@centredediabcn.org
Foto Medicació

Atencions especials que cal tenir a l’administrar els medicaments

L’administració de medicaments a un malalt d’Alzheimer requereix especial atenció. Els problemes de deglució i els trastorns de comportament poden afectar tant el compliment de la dosi com l’efecte dels medicaments.

Causes d’incompliment de la prescripció mèdica:

 • Dificultats per obrir els envasos i també per fraccionar els comprimits.
 • Dificultats per llegir la prescripció i/o els prospectes.
 • Complexitat del règim posològic com ara la dosi diària.
 • Problemes d’autoadministració per pèrdua de destresa manual i agilitat.
 • Problemes d’administració.
 • Efectes secundaris desagradables.
 • Sospita de reaccions adverses.
 • Falta de motivació del malalt.
 • Falta de comprensió del tractament

PER A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS PER VIA ORAL:

No tots els medicaments són aptes per prendre amb llet, sucs de fruita o aliments ja que poden augmentar o disminuir l’efecte del fàrmac. Consulti el metge o el farmacèutic la presa de medicaments amb aliments.

Segueixi les recomanacions del metge i del farmacèutic sobre la pauta de la medicació abans o després dels àpats.

Consideracions que convé tenir en compte:

 • Pastilles i càpsules:

No trituri la pastilla ni obri la càpsula perquè es pot modificar el lloc d’absorció i provocar   efectes no desitjats.

Administri-les amb aigua abundant i amb l’estómac buit per assegurar un trànsit ràpid cap a l’intestí.

No les administri amb llet ja que desintegra la cobertura protectora.

 • Xarops:

En pacients diabètics, comprovi el contingut de sucre.

 • Comprimits:

Eviti el contacte amb la llum, l’aire i la humitat.

No els trenqui si no tenen ranura, perquè això dificultaria la precisió de la dosi.

A l’administrar comprimits sublinguals vigili que no s’empassin.

Dissolgui completament les formes efervescents.

 • Pólvores:

Una vegada dissoltes, administri-les immediatament.

 • Suspensions:

Agiti bé abans d’administrar.

 

Les suspensions antiàcides no s’han de diluir per tal que recobreixin adequadament la mucosa gàstrica.

 

SI NO ES POT EMPASSAR UNA CÀPSULA O UN COMPRIMIT, CONSULTI EL METGE PERQUÈ INDIQUI UNA FORMA FARMACÈUTICA ALTERNATIVA (XAROP, PÓLVORES, GOTES…)

Les formes farmacèutiques orals líquides són les preferides en casos de dificultats de deglució.

El metge, o en el seu cas el farmacèutic, adaptarà la dosi i el principi actiu adequat que estigui disponible en forma líquida o suspensió.

En alguns casos, n’hi ha prou de preparar aigua amb substàncies espesseïdores com la gelatina per facilitar la deglució d’un comprimit.

Només cal triturar comprimits quan no hi hagi alternatives. Es recomana fer-ho fins a polvoritzar i tot seguit diluir en aigua abans de l’administració.

 

TIPUS DE MEDICAMENTS QUE NO S’HAN DE TRITURAR MAI

 • Formes farmacèutiques sòlides amb cobertes entèriques.
 • Formes farmacèutiques sòlides d’alliberament retardat.
 • Comprimits sublinguals.
 • Càpsules gelatinoses toves que contenen líquid.
 • Comprimits efervescents.
 • Formes farmacèutiques orals de fàrmacs per tractar el càncer, per raons de seguretat ja que al triturar-los el manipulador pot ingerir pols.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *