Tel. 93 127 58 13 info@centredediabcn.org
La Magnolia Centre De Dia Barcelona

La teràpia d’orientació a la realitat

 

L’orientació a la realitat és una forma de teràpia que utilitzem diàriament al centre de dia tant de manera formal com no formal com a recurs per a que les persones amb deteriorament cognitiu mantinguin el contacte amb la realitat.

La teràpia d’orientació a la realitat (TOR) és un conjunt de tècniques mitjançant les quals la persona pren consciència de la seva situació en el temps (orientació temporal), a l’espai (orientació espacial) i respecte a la pròpia persona (orientació personal) . Proporciona a la persona una major comprensió d’allò que l’envolta, i produeix un augment en la sensació de control i en l’autoestima.

Sorgeix als EUA durant els anys 60, oferint als pacients amb deteriorament cognitiu instruccions verbals encarregades de proporcionar elements d’orientació (en temps, lloc, persona i situació) tant en diferents moments del dia de manera informal, com en sessions grupals de manera formal , desenvolupant sessions dirigides per un terapeuta especialitzat, amb unes activitats programades i emprant materials i referències externes que ajuden a aquest fi. En els nostres dies és una teràpia imprescindible. Els efectes positius de la TOR són conductuals i cognitius (Spector et al, 2004), es redueix la confusió i s’evita la desconnexió de l’entorn.

Dins de la TOR, podem incloure el taller de «Premsa i Actualitat», on es pretén conservar el màxim temps possible les capacitats d’orientació a la realitat i connexió amb el present i l’actualitat. Les sessions tenen un enfocament cognitiu, començant per l’orientació temporal, i seguint per la discussió d’esdeveniments, generalment de l’entorn proper als usuaris. Es treballen components de reminiscència per activar el passat personal de l’usuari. S’intervé recordant els aspectes succeïts en el passat personal, per relacionar els esdeveniments viscuts amb la situació present. Té com a objectius:

 • Mantenir el vincle amb la realitat a través de l’actualitat relacionada amb esdeveniments, successos i altres esdeveniments presents que al seu torn puguin relacionar amb la seva vida passada.
 • Fomentar i desenvolupar la lectura i escriptura reflexiva a través de l’anàlisi d’una notícia d’actualitat.
 • Possibilitar un clima d’interacció i foment d’habilitats socials i de comunicació com la participació, l’escolta i el respecte cap a les idees i interessos d’altres usuaris, així com a exposar oralment davant el grup les seves pròpies opinions.
 • Evitar la desconnexió del pacient amb el seu entorn i enfortir les relacions socials.

Altres activitats que realitzem paral.lelament al taller de «premsa i actualitat» ique recomanem, es realitzin diàriament són les següents:

 • On som
 • Dir la data d’avui
 • Parlar del clima, la temperatura i comparar-la amb la del dia anterior
 • Dir el nom i cognoms
 • Recordar la edat i la data de l’aniversari, buscant coincidències amb la resta de companys
 • Recordar el dia del sant
 • Ubicar diferents espais del centre des del lloc on som
 • Parlar de la família: Nom del pare i la mare, germans/es, fills/es, nets/es…. a que es dediquen, edats….
 • Parlar del lloc d’origen
 • Posar punts de referència en les festivitats que s’aproximen, quants dies falten per acabar el mes, per canviar d’estació, per les vacances, per l’aniversari….
 • Llibre de la memòria

 

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *