Tel. 93 127 58 13 info@centredediabcn.org

La nostra mare, malalta d’Alzheimer, és una de les pacients que són ateses en aquest centre, des de que se li va diagnosticar la malaltia fa aproximadament un any i mig.

L’Alzheimer, i altres malalties neuro-degeneratives, comporten situacions molt difícils tant als malalts com als familiars que els envolten, i és imprescindible tenir el suport de professionals. Els tallers i activitats que es porten a terme a l’ISPA són una eina essencial per que els pacients mantinguin una qualitat de vida i reduir l’impacte de la malaltia. L’equip de professionals de l’ISPA du a terme aquesta feina amb eficiència, i, sobre tot, amb una dedicació, afecte i tendresa que fan que els efectes positius es multipliquin.

En el cas particular de la nostra mare, el diagnòstic de la malaltia va ser un moment difícil per tota la família, i l’ajuda dels professionals de l’ISPA va ser fonamental per entendre la situació i com afrontar-la per aconseguir el objectiu de que, a pesar de la malaltia, la nostra mare gaudeixi del màxim nivell de qualitat de vida i, per que no dir-ho, de felicitat.

Des-de llavors, l’assistència als tallers i activitats de l’ISPA s’han convertit per la nostra mare en una dels pilars del seu tractament, evitant el avanç dels símptomes de la malaltia, tal com demostren les revisions mèdiques posteriors.

Tots sabem de la importància de que els malalts d’Alzheimer assoleixin una rutina que els permeti afrontar amb més confiança els efectes del progrés de la malaltia, i l’impacte negatiu que qualsevol canvi en aquesta rutina pot tenir.

L’ISPA és un centre completament integrat en el seu barri, que presta un servei imprescindible en la nostra societat, amb un equip altament qualificat i, sobre tot, amb una qualitat humana indiscutible.

És per això que en nom de la nostra mare, i de tots els pacients de l’ISPA i els seus familiars, creiem imprescindible que pugui continuar desenvolupant la seva tasca al barri.