Tel. 93 127 58 13 info@centredediabcn.org
El nostre mètode de treball

El nostre mètode de treball es centra en la persona, es valoren les seves preferències i la promoció del seu benestar, el nostre model es basa en els anys d’experiència, l’empatia i l’escolta activa de les persones que necessiten els nostres serveis.

La Magnòlia té com a objectiu atendre a cada persona de forma individualitzada mitjançant els recursos materials i professionals dels que disposa.

Les necessitats de les persones van canviant al llarg de l’evolució de les demències i de forma paral.lela les activitats i recursos del centre de dia constantment s’adapten a les noves necessitats de cada persona.

El nostre centre fa una valoració integral de la persona i dels seu entorn i promou en tot moment la seva autonomia i vetlla pel manteniment de la seva dignitat.

 

Com ho fem:

Història de vida

Demanem a les famílies la col·laboració en la elaboració d’un guió de preguntes que ens serveixen per conèixer les preferències d’una persona, la seva vida, anticipar possibles conflictes davant d’alguns temes i prevenir reaccions no desitjades.

Comunicació amb la família

Des del coneixement i no el judici, és important conèixer les dinàmiques i rols que hi ha en determinades famílies per poder oferir un millor assessorament i recolzament en la cura de la persona. Aquesta informació és bàsica per abordar millor el treball amb la persona amb deteriorament cognitiu

Escolta activa

Quan una persona comença a assistir al centre i durant el temps que aquesta persona hi assisteix ha de sentir-se escoltada, compresa i no jutjada en cap moment. Els nostres professionals coneixen els principis d’una bona comunicació utilitzant i interpretant el llenguatge verbal i no verbal

Treball interdisciplinari

Tots els professionals que tenen cura de la persona han de conèixer el dia a dia de la persona i ha d’haver una comunicació fluïda entre els professionals.

Empatia

La capacitat de posar-nos al lloc de la persona que pot estar desorientada i trasbalsada ofereix un bon mètode de contenció quan apareixen trastorns de conducta i resulta més fàcil reconduir a la persona cap a un estat de major benestar o menys angoixa.